OBC de Oudcamp
CLOSE SEARCH

CONTRIBUTIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                        Hallo brommer liefhebbeRS

                           Het is weer zover

                                    PAY TIME pay time pay time

TREK DIE KNIP OP DE EERST VOLGEN CLUBMIDDAG ( SNERTRIT )

                                    OF WIL JE PER BANK BETALEN DAT KAN OOK

De contributie voor 2019 komt er ook weer aan, deze kan vanaf november tijdens de clubmiddag weer betaald worden, makkelijker voor ons zou het zijn wanneer je het per bank over maakt o.v.v je naam en clubnummer IBAN NL84 RABO 0372.6191.93 t.n.v. OBC “DeOudcamp”

De uiterste betaaldatum voor de contributie is 1 februari 2019, de leden die niet op voor deze datum de contributie voldaan hebben worden definitief uit het ledenbestand verwijderd.

                         Verhoging contributie

Na 15 jaar €15,- contributie voor ons kluppie heeft het bestuur nu toch de beslissing moeten nemen dat de contributie verhoogd wordt naar €20,-.
Alles is duurder geworden en willen we hetzelfde blijven doen dan is deze verhoging gewoon noodzakelijk.
We gaan er vanuit dat jullie hiervoor begrip op kunnen brengen.

Met vriendelijke groet

Renate Kerklaan
O.B.C. De Oudcamp

Ingevuld onder: Geen categorie
Apologies, for this post the comments are closed.