OBC de Oudcamp
CLOSE SEARCH

Contact

Voorzitter + PR  Jan van Staalduinen  tel: 06-53370269
Penningmeester Wim van Baalen Tel: 06-54901968
Algemeen bestuurslid + Toer coördinator Rob de Boer Tel: 06-53377764
Algemeen bestuurslid Johan de Zeeuw Tel: 06-12085644
Algemeen bestuurslid Peter van den Akker Tel: 06-23411226
Ledenredactie Renate Kerklaan Tel: 06-24478067
Redactie Toon Lagendijk Tel: 06-82392557

Bankrekening nummer van De OBC. NL84RABO0372619193

Clubgebouw
Oudecampsweg 32A,
2678 KP de Lier.